Tunne-, turva ja sosiaaliset taidot osaamiseksi - hyvät käytännöt jakoon, päätöswebinaari Rovaniemellä ja verkossaavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle tai maahanmuuttajalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee? Kahlitseeko kulttuurinen identiteetti opettajaa, entä oppijoita?

Koulutuksessa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja sekä kulttuurista lukutaitoa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.
Aika
    12.04.2018 - 12.04.2018
Ilmoittautumiset
    02.04.2018 mennessä
Paikka
    Rovaniemi 12.4.2018 klo 9.00-15.00. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneilla aloituskirjeessä. Mahdollista seurata verkon kautta suorana lähetyksenä tai tallenteena jälkikäteen.
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    • Tunne- ja sosiaaliset taidot sekä turvataidot monikulttuurisessa kontekstissa
• Vuorovaikutustaidot ja taidot kohdata ja tehdä yhteistyötä monikulttuuristen lasten, nuorten ja lähiyhteisön kanssa
• Sosiaaliset ja tunnetaidot: mitä opettajan on tiedettävä eri kulttuureista tulleiden sosiaalisista- ja tunnetaidoista ja miten tukea opettajia kohtaamisessa
• Turvataidot: ihmisoikeudet, seksuaaliset oikeudet, lasten ja nuorten turvallinen kasvu ja kehitys - Kulttuurinen lukutaito ja kestävä elämäntapa: miten aktivoida ja osallistaa
• Mitä kulttuurinen integraatio ja voimavaraistaminen tarkoittavat: maahanmuuttajat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Kulttuurien integraatio osana toimivaa yhteisöllistä hyvinvointia ja turvallisuutta.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi – hyvät käytännöt jakoon! - Päätöswebinaari

Rovaniemellä 12.4.2018 klo 9.00-15.00
Kehittämisideat ja uudet työtavat jakoon. Työyhteisökohtaisia ja konkreettisia esimerkkejä sosiaalisten-, tunne ja turvataitojen opettamisesta ja vahvistamisesta erityisesti tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien /maahanmuuttajalasten ja nuorten kanssa. Osallistujat jakavat hyviä käytäntöjä etävälitteisesti.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja
    Koulutus on osa Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, pitkäjänteisen yhteistyön ja kotoutumisen tukena -koulutushanketta.

Muita hankkeen koulutuksia, joihin erillinen ilmoittautuminen (ks. jamk.fi/opelle):

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, yhteistyön ja kotoutumisen tukena, aloituswebinaari
Rovaniemi 1.11.2017 klo 9.00-15.00

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi, taitotreenit Rovaniemi 14.2.2018, klo 9-00-15.00 ja Kuopio osa 1. 19.4.2018 klo 12.00 - 16.00 + osa 2. syksyllä 2018.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi – hyvät käytännöt jakoon!
Päätöswebinaari 12.4.2018 Rovaniemi klo 9.00-15.00.

Lisätietoja:
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, p. 040 560 7927, Jyväksylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
www.jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutuksiin:
http://www.jamk.fi/opelle
Materiaali     esite__tunne-_turva-_ja_sosiaaliset__taidot_kasvun_tukena_2017.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa