Urheilijan yhteistyösuhteet, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Nämä opinnot on tarkoitettu on ainoastaan Urheiluakatemian urheilijoille.
Aika
    12.02.2018 - 30.04.2018
Ilmoittautumiset
    05.02.2018 mennessä
Edeltävä osaaminen
    Nämä opinnot on tarkoitettu on ainoastaan Urheiluakatemian urheilijoille. Opinnot voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin kaikissa JAMKin tutkinto- ohjelmissa. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista. Opinnoista voi suorittaa 1-3 osakokonaisuutta. Kokonaisuudet on hyvä suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Ne voidaan aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, suositeltavaa on kuitenkin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Tavoite
    Opiskelija oppii tunnistamaan oman urheilu-uransa taloudellisia mahdollisuuksia ja hän ymmärtää urheiluliiketoiminnan perusteet oman urakehityksensä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen vaadittavat perusteet ja ymmärtää yhteistyökumppaneiden merkityksen ja odotukset.
Sisältö
    Tässä osassa tutustutaan managerin ja sponsoreiden välisiin sopimuksiin, sekä perehdytään niiden tuottamaan lisäarvoon, osapuolten välisiin odotuksiin ja tehtäviin. Lisäksi käydään läpi urheilijan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin urheilijan oman yhtiön muodossa sekä urheilijan verotukseen liittyviä kysymyksiä.
Toteutus
    Luennot 30 h Oppimistehtävät 55 h Itsenäinen opiskelu 50 h
Kirjallisuus
    Materiaali annetaan opintojakson aikana.
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Mari Hyvönen
Koulutussihteeri
lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Nämä opinnot on tarkoitettu on ainoastaan Urheiluakatemian urheilijoille.

Katso opintojakson aikataulu