Tilinpäätösanalyysi, 5 op (Äänekoski)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.09.2018 - 23.10.2018
Ilmoittautumiset
    02.09.2018 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö
Tavoite
    Opiskelija tuntee tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa laatia ennusteita analyysiohjelmaa käyttäen. Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yrityksen analysoinnissa ja pystyy tekemään tulkintaa yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin ja tehtyjen ennusteiden rajoitukset ja mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämisessä.
Sisältö
    Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi
Toteutus
    Webinaarit:
18.9. klo 17-19
25.9. klo 17-19
2.10. klo 17-19
9.10. klo 17-19
23.10. klo 17-19
Kirjallisuus
    Salmi, I. Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2010 tai uudempi painos
KILAn yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta 2007
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu