Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op (Äänekoski)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    29.10.2018 - 21.12.2018
Ilmoittautumiset
    14.10.2018 mennessä
Paikka
    Lähiopetus Äänekoskella.

Jos osallistujia alle 15, opetus toteutetaan verkossa.
Edeltävä osaaminen
    Taloushallinto
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää erityyppisten yritysten sisäisen laskennan tarpeet ja osaa soveltaa oppimaansa. Hän tuntee johdon laskentatoimen teorian ja osaa laatia päätöksentekoa tukevia laskelmia. Opiskelija osaa rakentaa pienelle yritykselle kustannuslaskentajärjestelmän.
Sisältö
    Talousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksenteossa,laskentajärjestelmä,tuotto- ja kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, pääomakustannukset, vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, vyöryttäminen, suoritekohtainen laskenta, kalkyylit, jakolaskenta, ekvivalenssilaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta ja toimintolaskenta
Toteutus
    Lähiopetus: luennot, harjoitustehtävät, vierailuluennoitsijat, ryhmätyöt, etätehtävät
Sulautuva opetus:harjoitustehtävät, verkkoluennot, etätehtävät
Kirjallisuus
    Järvenpää, M., Partanen V. ja Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOY.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Opetus alkaa viikolla 44. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan elokuun aikana.


lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu