Seksuaaliterveyden edistäminen, 2 op (Jämsän seutuviikko)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.10.2018 - 10.10.2018
Ilmoittautumiset
    04.10.2018 mennessä
Kohderyhmä
    Vain Jämsän seutuviikkoon osallistuvien oppilaitosten opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hän osaa pohtia omaan seksuaalisuuteensa liittyviä asenteitaan, arvojaan ja rajojaan.
Sisältö
    Seksuaalisuuden ulottuvuudet, seksuaali-ja lisääntymisterveys (perhesuunnittelu, ehkäisy ja seksitaudit), seksuaalioikeudet. Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit, seksuaalinen kehitys, seksuaalinen moninaisuus sekä parisuhde. Turvataidot, seksuaalinen häirintä ja väkivalta.
Toteutus
    3 lähipäivää + kirjalliset tehtävät (ennakkotehtävänä opiskelija tutustuu Seksuaaliterveyden edistämisen toimintaohjelmaan – Edistä, ehkäise ja vaikuta (http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y), jokaisen kontaktipäivän jälkeen reflektiopäiväkirja päivän teemoista ja loppukoosteena opiskelija tuottaa kirjallisen tuotoksen teemasta: Miten edistän omaa seksuaaliterveyttäni elämänkulussa?
Lisätietoja
    Riina Sahlman ja Heidi Pasonen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu