Matematiikka 2, 5 op (CampusOnline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 20.09.2019
Ilmoittautumiset
    03.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Aikaisempi AMK-matematiikan kurssi Matematiikka 1 tai vastaava) on syytä olla suoritettuna. Vaihtoehtoisesti lukion matematiikan opinnot antavat riittävät pohjatiedot tälle kurssille.
Tavoite
    Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja laskemaan raja-arvoja, derivaattoja ja integraaleja sekä soveltamaan niitä insinööriopinnoissa ja työelämässä. Opintojaksolla edellytetään edeltävien matematiikan taitojen (esim. yhtälöiden ratkaiseminen) sujuvaa hallintaa.
Sisältö
    Funktioiden perusoperaatiot, raja-arvo ja jatkuvuus, derivaatta ja integraali ja näiden käsitteiden sovelluksia.
Toteutus
    Pääasiallinen työskentely perustuu viikoittaisiin harjoituksiin, joita tehdään yksittäin tai pienessä ryhmässä. Oppimista tuetaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Opiskelumateriaali koostuu verkossa olevasta kirjallisesta aineistosta, opetusvideoista ja webinaareista. Arviointi perustuu tehtäviin sekä lopputenttiin, joka on suoritettava hyväksytysti.
Kirjallisuus
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Tarvitset verkkokokoontumisiin tietokoneen, jossa video- ja ääniyhteys (tabletit ja älypuhelimet toimivat huonosti) ja tenttivastausten jättämistä varten jonkin valokuvauslaitteen. Graafisesta/symbolisesta laskimesta on hyötyä.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikataulu