Erityisesti yhdessä 1 op -webinaari

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -koulutushankkeen aloituswebinaarissa tutustutaan erojen pedagogiikkaan sekä perehdytään dialogisuuteen ja empaattisen pedagogiikan mahdollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan inkluusion käsitteeseen kansainvälisessä kontekstissa.

Voit katsoa webinaarin myös tallenteena, jolloin mainitse asiasta ilmoittautumislomakkeen ”Lisätietoja” -kohdassa.
Aika
    03.09.2019 - 03.09.2019
Ilmoittautumiset
    28.08.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Webinaari on tarkoitettu erityisen tuen tehtävissä työskenteleville ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.
Sisältö
    Webinaarissa perehdytään Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -hankkeeseen sekä sen eri painotuksiin. Webinaarin sisältöjä ovat opettajan hyvinvointi, pedagogisiin käytänteisiin tutustuminen sekä kansainvälistyvä toiminta oppilaitoksissa erityisen tuen näkökulmasta.
Toteutus
    Tiistai 3.9.2019 klo 12.00-14.00.

Webinaarissa käynnistämme verkostoitumisen ja pohdimme kuinka hyödyntää sitä omassa työssä. Webinaarin lisäksi osallistuja työskentelee itsenäisesti verkko-oppimisalustalla teemaan perehtyen, syventäen tietouttaan oman yksilöllisen tarpeensa ja kiinnostuksensa suuntaisesti.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.
Lisätietoja
    Kaisa Thessler, koulutussuunnittelija,
etunimi.sukunimi@jamk.fi, p. 040 664 4001
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutussihteeri
etunimi.sukunimi@jamk.fi, p. 050 591 3658
Materiaali     esite_erityisesti_yhdessa_1_op_-webinaari.pdf
Peruutusehdot
    -

Ilmoittaudu koulutukseen