Innovaatio-osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona 3 op, verkkototeutus ryhmä I

Enrol to the course

Date
    28.09.2020 - 07.12.2020
Last enrolment date
    31.08.2020
Target group
    Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto.
Goal
    * saat osaamista palvelumuotoiluprosessista ja sen mahdollisuuksista
* otat haltuun palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä, joita voit hyödyntää oppijoidesi innovaatioajattelun tukemisessa
* saat valmiuden jatkaa kehittämistyötä omassa työssäsi.
Contents
    Koulutusosuuden keskeiset sisällöt:
• Innovaatio- ja palvelumuotoiluajattelu tulevaisuuden työelämätaitona
• Asiakaskeskeisen (oppijakeskeinen) suunnittelun lähtökohdat
• Palvelumuotoiluprosessin haltuunotto käytännössä
o kehittämishaasteen tunnistaminen ja rajaaminen
o asiakasymmärryksen lisääminen
o ideointi, innovointi ja ratkaisun mallintaminen
o ratkaisun testaus ja parantaminen
• Tulosten ja tuotosten soveltaminen omaan työhön, osaksi opetusta sekä jakaminen verkostoon

Koulutuksessa huomioidaan opetustoimen muuttuva toimintaympäristö ja keskitytään oppijalähtöiseen ajatteluun. Koulutus kuuluu Työelämätaidot haltuun! -koulutushankkeeseen, jota koordinoi JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu. Innovaatio-osaaminen työelämätaitona -koulutuksesta vastaa JAMKin hyvinvointiyksikkö.
Accomplishment
    Koulutukseen kuuluu neljä etäwebinaaria klo 13-16 sekä ohjattua etäopiskelua. Ennakkotehtävä toimitetaan osallistujille noin kuukautta ennen ensimmäistä etäkokoontumista. Webinaarien välissä on etätyöskentelyä, jossa osallistuja syventää ymmärrystään kehittämishaasteesta.
Webinaaripäivät:
28.9., 26.10., 16.11. ja 7.12.2020 klo 13-16
Further Information
    Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Material     esite_innovaatio-osaaminen.pdf
Cancellation terms
    Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi pätevästä syystä, ilmoitathan siitä välittömästi.

Enrol to the course