Biotalous, ihminen ja ympäristö, 5 op (Äänekoski) min. 10 hlöäavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opintojaksolla tutustut biotalousalan ekologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä. Opit ymmärtämään ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja laskemaan vesi- ja hiilijalanjäljen. Opintojakso soveltuu kaikille, jotka toimivat työssään kestävän kehityksen teemojen parissa tai pohtivat näitä omassa elinympäristössään.
Aika
    23.03.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    29.02.2020 mennessä
Paikka
    Äänekoski
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa biotalousalan tuotteiden ja palvelujen sosiaalisia, kulttuurisia ja ekologisia vaikutuksia ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä. Hän osaa selvittää ja arvioida biotalouden tuotteiden ja palvelujen hyväksyttävyyttä eri näkökulmista ja osaa valita oikeat arviointi- ja tutkimusmenetelmät sekä soveltaa niitä omassa toimintaympäristössään.
Sisältö
    -biotalouden sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset vaikutukset
-vaikutusten arviointimenetelmät
-menetelmien rajoitteet ja vahvuudet
-arviointimenetelmien soveltaminen
Toteutus
    Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu.
Luennot maanantaisin klo 17-19
23.3.
30.3.
6.4.
20.4.
27.4.
11.5.
Kirjallisuus
    Opiskelumateriaali osoitetaan opintojakson alussa.
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Ilmoittautumiset käsitellään 2.3.2020 alkaen. Ryhmä toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10.