Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi 8 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.08.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    30.09.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella tärkeimpien tuotantoeläinten
ruokinnan ja hoidon. Opiskelija osaa määrittää ravinnontarpeet eri eläimille niiden tuotantovaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ruokinnallisten tekijöiden vaikutuksen kotieläintuotteiden laatuun ja eläinten hyvinvointiin.
Opiskelija tietää tuotantoeläinten terveydenhuollon toimintaympäristön. Opiskelija tuntee aihealueen keskeisimmät lait ja asetukset.
Opiskelija tuntee eri tuotantoeläinten jalostustavoitteet ja jalostuksen menetelmät. Opiskelija ymmärtää eläinaineksen merkityksen tuotannolle ja eläinten hyvinvoinnille.
Sisältö
    Nuoren eläimen kehitys.
Ravintoaineiden tarpeen määrittäminen.
Rehut ja niiden ominaisuudet.
Ruokinnan suunnittelu tuotantoeläimillä.
Tuotantoeläimistä saatavat tuotteet ja niiden laatu.
Terveen eläimen tunnusmerkit.
Sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy.
Terveydenhuolto-ohjelmat.
Tuotantoeläinten jalostustoiminta Suomessa.
Jalostustavoitteet ja menetelmät.
Perinnöllisyyden perusteet lyhyesti.
Jalostuksen vaikutukset eläinainekseen ja tuotantoon.
Keskeisimmät lait ja asetukset.
Hinta
    120 €
JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi