Strateginen talousjohtaminen, 5 op (verkkototeutus, YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    26.09.2022 - 21.12.2022
Ilmoittautumiset
    16.09.2022 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Hallitset rahoituksen/ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteet (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) ja tilinpäätösanalyysin perusteet, johdon/sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet (kustannuskäsitteet, katetuotto, kriittinen piste, varmuusmarginaali, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ero) sekä taulukkolaskentaohjelman (Excel) käytön.
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Talousjohtaminen voi olla merkittävä tuki yrityksen strategiselle päätöksenteolle. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä siihen, miten talousjohtamisesta tulee strategista.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson oppimistavoitteet
Tällä opintojaksolla opit, miten yritykset voivat käyttää talousjohtamisen menetelmiä, tietoja ja taitoja strategisen päätöksenteon tukena. Tunnistat talousjohtamisen eri tehtävät ja sovellat laskentatekniikoita, -menetelmiä ja -työkaluja erilaisissa tilanteissa. Opit tunnistamaan, analysoimaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita, jotka liittyvät talousjohtamiseen ja strategisiin kysymyksiin. Opit arvioimaan yrityksen suoriutumista ja menestymistä erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla.
Sisältö
    Geneeriset strategiat, strateginen talousjohtaminen, kustannusanalyysit, arvokäsitteet, asiakaskannattavuus, asiakasarvo, kilpailija-analyysi, suorituskyvyn johtaminen, suorituskyvyn kehittämistekniikat.
Toteutus
    Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, itsenäiset oppimistehtävät.

Ohjaus:
Pakollinen aloituswebinaari Zoomissa
Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle, Teams, Zoom)
Kirjallisuus
    Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on YHYYA220-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.