Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    29.08.2022 - 21.12.2022
Ilmoittautumiset
    21.08.2022 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Digitaalisuuden myötä kuntoutuksen toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tämä muutos haastaa sekä kuntoutuksen ammattilaisten että kuntoutujien osaamisen siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.

Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä sosiaaliset digitaaliset verkostot asiakastyössä ja oman ammattialasi näkökulmasta sekä hyödyntää digitaalisen verkostotyön ympäristöjä ja työmenetelmiä työssäsi. Tiedät, kuinka voit arvioida ja edistää kuntoutujan taitoja ja tietoja toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Tiedät kuinka ohjata kuntoutujaa toimimaan erilaisissa digitaalisissa palveluissa.
Sisältö
    Opintojaksolla tutustaan keskeisiin kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin ja näiden muodostamiin verkostoihin. Opintojaksolla perehdytään kybermaailman turvallisuuteen ja opitaan, miten tietoturvaan ja kyberturvaan liittyviä asioita tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa, eettisyys huomioiden. Digitaalisten palveluiden yhteydessä opitaan myös, miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan arvioida pohdittaessa kuntoutujan tarpeisiin ja käyttökokemuksiin parhaiten soveltuvien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Digitaalisissa ympäristöissä toimiviin vertaisalustoihin tutustutaan opintojakson aikana ja tarkastellaan ammattilaisen roolia kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä. Opintojaksolla perehdytään digisyrjäytymiseen ilmiönä sekä tunnistetaan keinoja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Opintojaksolla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuksiin ja edellytyksiin osallistua digitaalisesti toteutettuun palveluun tai ohjaustilanteeseen.
Toteutus
    Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna.
Opiskelu sisältää aikaan sidottuja, ryhmän yhteisiä webinaareja.
Yhdellä kerralla on mahdollisuus tutustua digitaalisen ohjauksen ja kuntoutuksen menetelmiin paikan päällä Jamk RehaLabissa (tutustumisen vaihtoehtona on itsenäinen tehtävä aiheesta Digitaalisen ohjaustyön moninaisuus ja menetelmät).

Opiskeluun kuuluu olennaisena osana itsenäistä ja ryhmän yhteisten oppimis- ja harjoitustehtävien työstämistä sekä verkkomateriaaleihin tutustumista.

Opintojakson suoritus muodostuu webinaareihin osallistumisesta sekä itsenäisten ja ryhmämuotoisten oppimistehtävien ja harjoitustehtävän tekemisestä.
Kirjallisuus
    Oppimateriaalina on ajankohtainen Digitaalista ohjaustyötä kuntoutus- ja sosiaalialalla käsittelevä kirjallisuus. Materiaalit ovat saatavilla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Liisa Mattila ja Minna Eriksen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa webinaareissa. Aiheeseen perehtyminen ja osaaminen on mahdollista osoittaa korvaavalla tehtävällä enintään kahden webinaarin osalta.
Opintojakson aikana reflektoit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Opintojakson päätteeksi laadit päiväkirjastasi tiivistelmän ja arvioit, miten hyvin olet saavuttanut opintojakson tavoitteet. Oppimispäiväkirjan tiivistelmä huomiodaan arviointipäätöksessä.
Harjoitustehtävä ja vertaisarviointi arvioidaan erillisten arviointikriteerien mukaisesti asteikolla hyväksytty-hylätty.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SZXX2022-3008. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.