Palvelujen markkinointi, 5 op (Campusonline, nonstop)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    24.10.2022 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    31.05.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Sisältö
    Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot
Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet
Markkinointiviestintä ja mainonta
Henkilökohtainen myyntityö yritysten välisessä kaupassa
Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi
Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa
Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi
Toteutus
    Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä.
Opintojakso koostuu 25 automaattisesti tarkistettavasta pienestä tehtävästä. Lisäksi on lopputehtävä (2,5 op), josta saa lyhyen palautteen ja jonka perusteella saa opintojakson arvosanan (1-5).
Tehtävät arvioidaan kerran kuukaudessa (yleensä kuukauden 16. päivä) poislukien heinäkuu, jolloin tehtävät arvioidaan elokuussa 2023, mutta suoritus päivätään heinäkuulle.
Kirjallisuus
    Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. The e-book version can be read via Janet, there is a link for it, you need to log in with Haka (Jamk login data). https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muuta kirjallisuutta ja oppimateriaalia:

Grönroos, C. & Tillman, M. (2020). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (5. painos.). Talentum.

Hilliaho, L. & Puolitaival, J. (2015). Ilmiön kaava. Talentum.

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit).
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HMAB1000-3008. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.

Ilmoittaudu koulutukseen