Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen, 2 op (nonstop) (Campus Online) avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    29.08.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautumiset
    22.11.2022 mennessä
Paikka
   

Verkkototeutus

Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut
- perustiedot ohjauksen orientaatioista, erilaisista ohjaustyyleistä ja case management-ohjausprosessista
- tunnistat ohjausvuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekijöitä ja niiden merkityksen ohjauksen vaikuttavuudelle
- tunnet ohjaustyön teoreettista perustaa ja ohjausprosessin eri vaiheita ja osaat suhteuttaa oman roolisi ohjaajana osaksi asiakkaan prosessia
- tiedät erilaisia ohjauksen käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä
Sisältö
    - Ohjauksen orientaatiot: ohjauksen monitieteinen perusta ja ohjaustilannetta ohjaavat toimintalinjat
- Ohjaustyylit: hyväksyvä, jäsentävä, katalysoiva ja konfrontoiva ohjaustyyli ja niiden soveltaminen asiakasohjaus- ja palveluohjaustyössä
- Case management: case management -toimintamalli asiakas- ja palveluohjausprosessin lähtökohtana
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Anu Pelkonen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksolle voit ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 29.8.2022-31.12.2022. Ilmoittautuminen päättyy 22.11.2022.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikkojen 42, 51-52 ja 10 aikana.
Muu informaatio
    Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Tentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!