Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.10.2022 - 21.12.2022
Ilmoittautumiset
    09.10.2022 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Tavoite
    Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.
Sisältö
    1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö
Toteutus
    Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät opiskelijan oman opiskeltavan alan näkökulmasta. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.
Kirjallisuus
    Moodle-työtilan materiaali, dokumentit, videot, linkit ja tukimateriaali.

Kosola, S, Moisala, M, & Ruokoniemi, P (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon.

Lahikainen, A-R, Mälkiä, T & Repo, K (toim.)2015. Media lapsiperheessä.

Puska, Maija (toim.)2018. Mediametkaa osa 10. Mediakasvatuksen parhaat
käytännöt.

Willman, Veera (toim.) 2018. Mediakasvatuksen käsikirja
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Timo Hintikka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.