Varhaiskasvatustyö, 4 op (Campus Online)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    29.08.2022 - 21.12.2022
Ilmoittautumiset
    21.08.2022 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tietää lapsille ja lapsiperheille suunnatut palvelut. Hän tunnistaa alle kouluikäisen lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen pääpiirteet.
Tavoite
    - tiedät varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot
- tiedät varhaiskasvatuksen perustehtävään ja toimintakulttuuriin muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- tunnistat lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät varhaiskasvatuksessa
- kykenet toteuttamaan mediakasvatusta ja hyödyntämään teknologiaa varhaiskasvatustyössä
- sinulla on valmiudet toteuttaa ja tukea lasta tunne- ja turvataitokasvatuksessa
- tiedät lasten hoitoon liittyvät hyvinvointia tukevat ja terveydelliset lähtökohdat
- tunnet lasten tavallisimmat sairaudet ja niiden hoitamisen
Sisältö
    - varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat
- varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot
- lapsen hyvinvointi, terveys, oppiminen ja turvallisuus varhaiskasvatusympäristössä
- media- ja teknologiakasvatus
- tunne ja turvataitokasvatus
- lasten tavallisimmat sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen
Kirjallisuus
    Kosola, S, Moisala, M, & Ruokoniemi, P (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon.

Lajunen, K., Andell, M., Ylenius-Lehtonen, M & Ojanen, S. 2019. Tunne- ja turvataitoja lapsille – Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali

Lasten oikeuksien sopimus

Materiaali verkko-oppimisympäristössä

Opetushallitus 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Varhaiskasvatuslaki 540/2018
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Heidi Pasonen ja Timo Hintikka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä)
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SOSS2022-3002. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!