Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö, 5 op (Campus Online)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2023 - 19.05.2023
Ilmoittautumiset
    18.12.2022 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät.
Sisältö
    Opintojakson sisältöinä ovat nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri, digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri, nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät sekä nuorisotiedotuksen periaatteet.
Toteutus
    Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.
Kirjallisuus
    Verkkomateriaali Moodlessa

Hoikkala, T & Sell, A (toim.) 2016. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Soveltuvin osin.

Verkko nuorten kokemana ja kertomana (2015). Toim. Heikki Lauha. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Timo Hintikka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!