Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (nonstop) (Campus Online) avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Huom! Koulutus on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.
Aika
    09.01.2023 - 19.05.2023
Ilmoittautumiset
    28.02.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Sisältö
    - Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen
Toteutus
    Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät ja yksilötyöskentely.
Opintojaksolla ei ole webinaareja.
Kirjallisuus
    Opintojakson materiaali löytyy Moodlen työtilasta. Materiaali koostuu artikkeleista ja dokumenteistä, jotka löytyvät Moodlesta ja internetsivuilta.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Eija Kuisma ja Taina Sten
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa joustavasti ajalla 9.1.-19.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2023.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Ilmoittaudu koulutukseen