Esihenkilötyö, 5 op (Ilmoittautuminen ammattiliitoille JYTY, JHL, Insinööriliitto)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2023 - 19.05.2023
Ilmoittautumiset
    11.12.2022 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.
Tavoite
    Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät esihenkilötyön merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää esihenkilötyötä.

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Liiketoimintaosaaminen
Eettinen osaaminen

Hankit esihenkilötyöhön liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön vaikutuksen työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja esihenkilötyyliäsi.
Sisältö
    Esihenkilön asema ja vastuu
Esihenkilön tehtävät ja roolit
Johtamisteoriat ja johtamistyylit
Johtajuus ja vaikuttaminen
Ihmiskäsitys
Motivaatio ja innostaminen
Esihenkilönä kehittyminen

Työkalut
Menetelmät esihenkilötyön kehittämiseen työyhteisössä
Toteutus
    Verkko-opetus
Käänteinen oppiminen
Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimistehtävät
Ryhmätyöskentely (esihenkilötyön osa-alueet, esihenkilötyön arkeen tutustuminen)
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Itsereflektio

Ohjausta on saatavissa opintojaksolla seuraavasti:
Alustus ja ohjaus opintojakson teemoihin ja oppimistehtäviin
Ohjaus ryhmätyöskentelyyn ja ryhmäkeskusteluihin
Ryhmäkohtainen palaute
Vertaisohjaus
Henkilökohtainen ohjaus ja palaute henkilökohtaiseen esseeseen

Opintojakson arvosana perustuu henkilökohtaisessa esseessä sekä esihenkilötyön arkeen liittyvässä ryhmätehtävässä osoitettuun osaamiseen.
Kirjallisuus
    Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita.
Järvinen, P. 2012. Esimiestyön vaikeus ja viisaus. Helsinki: Sanoma Pro.
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Kirjoita lisätietokenttään oman ammattiliittosi nimi.

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen itsearviointi
Ryhmän vertaisarviointi
Opettajan suorittama osaamisen arviointiHuomioithan, että tämä opintojakso korvaa aiemmin toteutetut opintojaksot Supervisory Work ja Esimiestyö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HL00BT34-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.