Mikä ihmeen asiakas- ja palveluohjaus? 2 op (nonstop-verkkototeutus) avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    09.01.2023 - 19.05.2023
Ilmoittautumiset
    30.04.2023 mennessä
Paikka
   

Verkkototeutus

Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut asiakas- ja palveluohjaustyön keskeisiä lähtökohtia ja ydintavoitteita kuten asiakas- ja palveluohjaustyötä ohjaavia lainsäädännöllisiä ja teoreettisia perusteita.

Opiskeltuasi opintojakson
- tiedät asiakas- ja palveluohjaustyötä ohjaavan lainsäädännöllisen perustan
- tunnet asiakas- ja palveluohjaustyön eri tasot ja niiden tarpeen ja merkityksen palvelujärjestelmässä
- tunnistat asiakaslähtöisyyden teoreettisen perustan ja ymmärrät sen merkityksen asiakas- ja palveluohjausvuorovaikutuksessa
- ymmärrät asiakas- ja palveluohjauksen merkityksen ja mahdollisuudet asiakkaan hoito-, kuntoutus- tai palvelupolulla
Sisältö
    Opintojakso keskittyy kolmeen pääteemaan.
Opiskeltavat teemat ovat:
- asiakaslähtöisyys asiakas- ja palveluohjauksessa
- ammatillinen vuorovaikutus asiakas- ja palveluohjauksessa
- asiakas- ja palveluohjauksen tarve
Hinta
   

30 €

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja
    Anu Pelkonen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksolle voit ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 9.1.2023-19.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2023. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 52 alkaen.
Muu informaatio
    Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Tentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Opintojakson sekä verkkotentin suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti Palveluohjaus (3 op) opintojaksosta.

Ilmoittaudu koulutukseen