Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen, 2 op (nonstop-verkkototeutus) avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    09.01.2023 - 19.05.2023
Ilmoittautumiset
    30.04.2023 mennessä
Paikka
   

Verkkototeutus

Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut
- perustiedot ohjauksen orientaatioista, erilaisista ohjaustyyleistä ja case management-ohjausprosessista
- tunnistat ohjausvuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekijöitä ja niiden merkityksen ohjauksen vaikuttavuudelle
- tunnet ohjaustyön teoreettista perustaa ja ohjausprosessin eri vaiheita ja osaat suhteuttaa oman roolisi ohjaajana osaksi asiakkaan prosessia
- tiedät erilaisia ohjauksen käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä
Sisältö
    - Ohjauksen orientaatiot: ohjauksen monitieteinen perusta ja ohjaustilannetta ohjaavat toimintalinjat
- Ohjaustyylit: hyväksyvä, jäsentävä, katalysoiva ja konfrontoiva ohjaustyyli ja niiden soveltaminen asiakasohjaus- ja palveluohjaustyössä
- Case management: case management -toimintamalli asiakas- ja palveluohjausprosessin lähtökohtana
Hinta
   

30 €

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja
    Anu Pelkonen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksolle voit ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 9.1.2023-19.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2023.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 52 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.
Muu informaatio
    Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Tentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Opintojakson sekä verkkotentin suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti Ohjaustyön perusteet ja menetelmät (4 op) -opintojaksosta.

Ilmoittaudu koulutukseen