Lapsilähtöinen lastensuojelu, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    22.05.2023 - 31.07.2023
Last enrolment date
    07.05.2023
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.
Goal
    Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.
Contents
    Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.
 
Accomplishment
    Webinaarit, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä.
Literature
    - Lastensuojelulaki 2007/417
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
- Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
- Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto - Lastensuojelun vaativin tehtävä
- Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
- Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
- Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.
Further Information
    Erikka Levälahti
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Other info
    Opintojakson koodi on SOSS2017-3008. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.