Pankki- ja vakuutustoiminta, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.09.2023 - 30.11.2023
Ilmoittautumiset
    27.08.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet. Otat vastuun omasta työstäsi ja noudatat annettuja aikatauluja.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään toimialaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, pankkipalvelujen myyntityö, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus sekä omaisuudenhoito- ja sijoituspalvelut. Vakuuttaminen liiketoimintana, vakuutussopimusten merkitys, hyvä vakuutustapa ja vakuuttamisen eettiset periaatteet, vakuuttamiseen liittyvä lainsäädäntö, vakuutuslaitostyypit, vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu sekä vakuutustuotteet ja sopimukset.
Toteutus
    Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Ohjaus tapahtuu Moodlessa. Opintojaksosta kerätään palautetta opintojakson kehittämiseksi. Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan. Uusinnan voi tehdä aikaisintaan vuorokauden kuluttua edellisetä tentistä. Myös uusinnat tulee tehdä viimeistään 30.11.2023.

Hyväksytyn tentin voi uusia kerran 30.11.2023 mennessä.
Kirjallisuus
    Moodlessa oleva materiaali.
Suositeltava oheiskirjallisuus:
Kontkanen, E., 2015. Pankkitoiminnan käsikirja. Vantaa: Finva.
Rantala, J. & Kivisaari E., 2020. Vakuutusoppi. Turenki: Finva.
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HL00BD30-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.