Lapsilähtöinen lastensuojelu, 5 op (Campus Online)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    22.05.2023 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    07.05.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.
Sisältö
    Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.
 
Toteutus
    Webinaarit, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä.
Kirjallisuus
    - Lastensuojelulaki 2007/417
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
- Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
- Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto - Lastensuojelun vaativin tehtävä
- Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
- Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
- Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Erikka Levälahti
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SOSS2017-3008. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!