Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    13.03.2023 - 19.05.2023
Ilmoittautumiset
    19.02.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi sinulla on ymmärrys siitä, mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojakso lisää ymmärrystä siihen, miksi asiakkaan aito ymmärtäminen on tärkeää ja kuinka asiakkaita osallistetaan kehittämistyöhön. Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiudet hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja työssäsi.

Opintojakson suorittamisen jälkeen ymmärrät ihmislähtöisen suunnittelun ja asiakkaan syvällisen ymmärtämisen periaatteet sekä asiakaskokemuksen ja arvon tuottamisen merkityksen olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämisessä.
Opit tunnistamaan uusia kehittämiskohteita sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja rakentamaan ratkaisuja palvelumuotoilun keinoin. Osaat hyödyntää muutamia palvelumuotoilun keskeisiä työkaluja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä.
Sisältö
    Opintojaksolla opit palvelumuotoilun ideologian ja sen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisessä oman/tiimisi kehittämistyön kautta. Opinojaksolla pääset työskentelemään monialaisen tiimin kanssa ja ratkaisemaan todellisia työelämän kehittämishaasteita. Opit hyödyntämään erilaisia palvelumuotoilun työkaluja/menetelmiä haasteen kirkastamisessa, asiakkaan ymmärtämisessä, asiakasprofiilien rakentamisessa, ongelman ratkaisussa, sen konseptoinnissa ja testauksessa sekä prototypoinnissa.
Toteutus
    Opetusmenetelmät:
- Itsenäinen opiskelu
- Monialaiset työpajat
- Asiantuntijaluennot

Opiskeluusi opintojaksolla sisältyy itsenäistä työskentelyä, työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Opiskelussa ja opetuksessa tehdään yhteistyötä alueen työelämätoimijoiden kanssa. Keskeisin osa oppimista on oma toimintasi ja sen itsearviointi. Tapaamisiin (kuten luennot ja työpajat) tulet aina valmistautuneena. Opintojakso tukee sellaista oppimiskulttuuria, missä opit toimimaan asiantuntijana ja ratkomaan työelämän todellisia kehittämishaasteita.
Kirjallisuus
    Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent.

Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.

Sarvas, R., Nevanlinna, H. & Pesonen J. 2017. Lean Service Creation.

Stickdorn, M., Lawrence, A. Hormess, M. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. O´Reillys Media.

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus. Docendo.

Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa. Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen.
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Elina Anttonen ja Suvi Salminen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 14 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
   

Opintojakson koodi on SZXX2012-3018. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

Huomaathan, että aloituswebinaari ja päätöswebinaari ovat läsnäolopakollisia. Muissa webinaareissa on läsnäolovelvoite, mutta yhden näistä voi korvata korvaavalla tehtävällä.


Ilmoittaudu koulutukseen