Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus, 5 op (Campus Online)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    22.05.2023 - 31.07.2023
Last enrolment date
    07.05.2023
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.
Contents
    - Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet
- Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ
- Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt
- Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät
- Sosiaalinen raportointi
Accomplishment
    Webinaarit, oppimistehtävä paritehtävänä sekä
itsenäinen opiskelu. Webinaareissa on vierailijoita työelämästä.
Literature
    - Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
- Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu
- Kurki, L. 1997. Sosiokulttuurinen innostaminen.
- Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
- Roivainen, I. 2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.
Further Information
    Tuija Ketola ja Tuomas Lallukka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Other info
    Opintojakson koodi on SZXX2018-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulut osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!