Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus, 5 op (Campus Online)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    22.05.2023 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    07.05.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.
Sisältö
    - Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet
- Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ
- Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt
- Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät
- Sosiaalinen raportointi
Toteutus
    Webinaarit, oppimistehtävä paritehtävänä sekä
itsenäinen opiskelu. Webinaareissa on vierailijoita työelämästä.
Kirjallisuus
    - Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
- Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu
- Kurki, L. 1997. Sosiokulttuurinen innostaminen.
- Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
- Roivainen, I. 2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Tuija Ketola ja Tuomas Lallukka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SZXX2018-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulut osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!