Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla, 5 op (Campus Online)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    22.05.2023 - 31.07.2023
Last enrolment date
    07.05.2023
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen osana sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

Tavoitteet:
- Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
- Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
- Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta
Contents
    - Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
- Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
- Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
- Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa
Accomplishment
    Opintojakson materiaali on Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti.

Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja webinaareja. Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.
Further Information
    Tiina Blek
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!