Green Care perusteet, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    08.01.2024 - 10.03.2024
Ilmoittautumiset
    26.12.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Ei edellytetä aiempaa osaamista
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita ja luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita, ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä
Sisältö
    - Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit
Kirjallisuus
    Luentotallenteet ja opintomateriaalit Moodlessa:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
   

Sanna Peltola
(etunimi.sukunimi@jamk.fi) 

Green Care perusteet on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huomaathan, ettet voi ilmoittautua avoimen amk:n opintoihin, jos sinulla on läsnäolevan tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus Jamkissa (ilmoittautuminen Pepissä). 

Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SZZZ1851-3014. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Osallistumista webinaaripäivään edellytetään.

Ilmoittaudu koulutukseen