Potilaan kliininen tutkiminen 2 op,

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.03.2020 - 22.04.2020
Last enrolment date
    12.03.2020
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, Jyväskylä.
Prerequisites
    Terveysalan opettajat ja opisto- tai AMK -tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat.
Goal
    Opiskelija soveltaa edistyneitä tietojaan anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta asiakasta/potilasta tutkiessaan. Opiskelija hallitsee keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen. Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja tehdä johtopäätöksiä potilaan sen hetkisestä terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta. Opiskelija osaa dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet.
Contents
    Opintojakson keskeiset sisällöt ovat anamneesi, sydän- ja verenkiertoelimistön, keuhkojen ja hengityselimistön, silmien, imurauhasten, korvien, nenän, nielun, vatsan alueen, tuki- ja liikuntaelimistön, neurologinen ja psyyken tutkiminen sekä dokumentointi.
Accomplishment
    Luento-opetus sekä potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu. Lähiopetuspäivät ovat 16-17.3 ja 20-22.4.2020.

Osallistuminen luokassa tapahtuvaan harjoitteluun. Päästä varpaisiin tutkiminen; hyväksytty suoritus.
Literature
    Saha, Salonen & Sane (toim.) 2017 tai aiemmat painokset. Potilaan tutkiminen. Duodecim Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä TAI Bickley, L. & Szilagyi, P. 2009. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 10th ed. Philadelphia, Lippincott ja Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A., Saikko,. S. Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro 2016.
Further Information
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, THM,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Further Information about the enrolment
    Hakuaika päättyy 14.2.2020. Koulutukseen otetaan enintään 15 henkilöä. Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa: www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus.
Material     potilaan_kliininen_tutkiminen_jamk_2019_.pdf