Yksittäiset opintojaksot

Koulutus Ajankohta Ilmoittautuminen viim. Paikka
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen, 5 op (verkkototeutus, YAMK)06.09. - 10.12.202308.10.2023Toteutus KAMK:in DevMoodlessa

Palaa