Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2 (ohjelmistotekn.), 34 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma: ohjelmistotekniikan suuntautuminen, 1. vuoden kevätlukukauden opinnot. Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1 suoritettuina. Opinnot sisältävät säännöllistä, viikottaista kontaktiopiskelua lukujärjestyksen mukaisesti (viikko 9 ei opetusta).
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Polkuopinnot 1 suorittaneille.
Sisältö
    Yrittäjyys, 3 op
Matematiikka 1, 5 op
Digitaalitekniikka, 3 op
Tietokannat, 5 op
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus, 5 op
Olio-ohjelmointi, 5 op
Käyttöliittymien ohjelmointi, 4 op
Työelämän englanti, 4 op

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.
Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.
Hinta
    340 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus) _TEKN POLKU