Esihautomo, 5 op (vain Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.03.2020 - 20.05.2020
Last enrolment date
    20.03.2020
Target group
    AMK-tutkinto
Prerequisites
    Opiskelijalla on liikeidea, jota hän työstää valmennuksessa.

Hautomoon hyväksytään opiskelijat hakemuksen perusteella.
Goal
    Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen. Kannattavuuden arvioimiseksi opiskelijan tulee osata laatia alustava liiketoimintasuunnitelma, tarvittavat laskelmat sekä myynti- ja/tai markkinointisuunnitelma.
Contents
    Liiketoimintasuunnitelma, tuotteistaminen, hinnoittelu, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituksen lähteet.
Accomplishment
    Työpajat, itsenäiset tehtävät oman liikeidean kehittämiseksi, valmennukset ja konsultaatio
Literature
    Opintojakson materiaali määräytyy opintojakson alussa opiskelijoiden omia oppimistavoitteita tukevaksi.
Further Information
    Ilmoittautuminen, Mikko Keskinen, mikko.keskinen@jamk.fi
Other info
    Esihautomon ensimmäisen vaiheen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuutena:
1) Yrityksen perustaminen (opiskelijalla mahdollisuus jatkaa yrityksen kehittämistä JAMK Yrityshautomossa)
2) Liikeidean jatkokehittäminen (opiskelijalla mahdollisuus jatkaa Esihautomon 2. vaiheessa)
3) Liikeideasta luopuminen (opiskelijalla mahdollisuus jatkaa Esihautomossa uudella idealla).