Huolinta, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    29.02.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Kyky hakea itsenäisesti tietoa ja tuottaa raportteja
Goal
    Oppija osaa hahmottaa huolinnan roolin osana kansainvälisiä toimitusketjuja. Hän ymmärtää huolinnan merkityksen ja vaikutuksen kuljetuksiin, varastointiin ja hankintoihin yrityksissä.
Contents
    Keskeisiä sisältöaluieta ovat: Huolinnan rooli osana logistista ketjua kansainvälisessä kaupassa, huolinnan keskeisimmät käsitteet, huolitsijan tehtävät, vastuut ja velvollisuudet, huolintaa koskevat kansainväliset sopimukset, tärkeimmät asiakirjat ja niiden käyttö, huolinnan taloudellinen merkitys, yhteisökauppa ja ulkokauppa, tullausmenettelyt, tilastointi
Accomplishment
    Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, laboratoriotyöt ja yritysvierailut
Literature
    Huolinta-alan käsikirja (2010), Suomen huolintaliikkeiden liitto ry, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM 2000)
Further Information
    avoinamk@jamk.fi