Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 30.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija hallitsee liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija tietää suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja osaa soveltaa tietoaan käytännön työssä. Opiskelija osaa arvioida liikunnan ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä yksilötasolla. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ravitsemuksen ja liikunnan trendejä. Opiskelija osaa perusravintoainelaskennan ja osaa soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.
Contents
    Suomalaisten ravitsemus, ravinnonkäyttö, suomalaisten kansaterveyden haasteet, liikunta eri-ikäisillä, suomalaisten hyvinvointi, ravitsemuksen ja liikunnan trendit
Accomplishment
    Johdanto luento verkossa
Harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Tentti
Literature
    Verkko-oppimisympäristössä
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi