Julkiset hankinnat, 5 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    31.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelijat ymmärtävät julkisen sektorin toimintaympäristön asettamat erityispiirteet hankintojen näkökulmasta. Opiskelijat tunnistavat hankintalain asettaman sääntelyn hankintojen toteuttamiselle, erityisesti koskien kilpailutusprosessia. Lisäksi opiskelijat oppivat kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia innovaatioita.
Sisältö
    1. Laki julkisista hankinnoista
2. Kilpailutusprosessi
3. Hankintaprosessin hallinta julkisella sektorilla
4. Kestävät julkiset hankinnat
5. Innovatiiviset julkiset hankinnat
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu annettujen oppimistehtävien parissa.

Oppimistehtäviä on 5 kpl.
Hinta
   

75,00

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi