DreamUp-projektikurssi (vain Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    25.09.2019 - 29.11.2019
Ilmoittautumiset
    23.09.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    YHTTE Työelämäosaaminen
YHTVI Viestintäosaaminen
YHTYO Yrittäjyysosaaminen
Tavoite
    1. Opiskelija osaa työskennellä työelämälähtöisessä tavoitteellisessa projektissa.
2. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan projektia toteutettaessa.
3. Opiskelija osaa jakaa osaamistaan ja hyödyntää muiden projektiryhmän jäsenten asiantuntijuutta.
4. Opiskelija kykenee vastuulliseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.
5. Opiskelija osaa priorisoida toteutettavan projektin kannalta merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia.
6. Opiskelija osaa viestiä ja dokumentoida projektin vaiheista ja tuotoksista.
Sisältö
    DreamUp -projektikurssin aikana opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan osana monialaista tiimiä. Kurssin aikana valmistellaan seuraavan kevään DreamUp -tapahtuma ja osallistutaan sen järjestämiseen.

Kurssin aikana opiskelija saa kokonaiskuvan tapahtumajärjestämiseen liittyvistä asioista, joihin kuuluvat mm. projektisuunnitelman laadinta ja projektinhallinta, viestintä- ja markkinointi sekä sidosryhmätoiminta eli mm. turvallisuus- ja lupa-asiat sekä ensiapu.
Toteutus
    kontakti- ja etäopiskelu
Kontaktitunnit 40h, itsenäinen- ja tiimityöskentely 95h, yht. 135h
Lisätietoja
    Opintojakso käynnistyy Syyskuussa ja pitää sisällään muutamia yhteisiä projektityöskentelyyn liittyviä orientaatiotunteja 25.9. klo 13-16, 2.10.,klo 14-16, 9.10. klo 13-16. Muutoin projektiryhmä työskentelee valmentajan tuella sopien itse tapaamisaikataulut.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Suvi Salminen, suvi.salminen@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu