Urheilijan hyvinvointi, 5 op (Edufutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.09.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    13.09.2020
Place
    Verkkototeutus
Target group
    Opinnot on tarkoitettu kansallisen tason urheilija-opiskelijoille (urheiluakatemiaopiskelijat). Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista.
Prerequisites
    Nämä opinnot on tarkoitettu on ainoastaan Urheiluakatemian urheilijoille. Opinnot voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin kaikissa JAMKin tutkinto-ohjelmissa. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista. Opinnoista voi suorittaa 1-3 osakokonaisuutta. Kokonaisuudet on hyvä suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Ne voidaan aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, suositeltavaa on kuitenkin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
----------------------------------------------------------
These study module is aimed only for the students of Jyväskylä Sports Academy. The module can be included to elective studies in every Degree Programme at JAMK but must be approved by the tutor teacher or study coordinator before starting them. The student can choose to take 1-3 courses from the module and they should be completed in the recommended order.
Goal
    Opiskelija oppii tunnistamaan omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja urheilu-uraansa vaikuttavia tekijöitä ja edistämään näitä ammattimaisesti sekä hyödyntämään tarjolla olevia tukipalveluita ja rakenteita.
----------------------------------------------------------
The student will be able to recognise drivers and factors impacting ones overall well-being and career. The student will be able to utilise supportive services and manage more professionally his athlete career planning and development.
Contents
    Ensimmäisessä osassa opiskelija perehtyy ajankäytön hallintaan, opintojen yleiseen suunnitteluun ja opiskelijan hyvinvointiin laajemmin liittyviin teemoihin erilaisten luentojen ja tehtävien avulla. Tässä osassa urheilija pääsee testaamaan fyysisen kuormituksensa tasoa ja mittaamaan ja arvioimaan palautumistaan. Lisäksi opiskelija tutustuu tarjolla oleviin urheilijaopiskelijan hyvinvointi-ja tukipalveluihin sekä Urheiluakatemian ja KIHUn palveluihin.
----------------------------------------------------------
In this first course the student will get familiar with time management, academic career and study planning and student welfare with ht help of lectures, seminars and individuals assignments. The student will be able to get to test and measure the physical training and recovery. The student will get familiar with the services of Sports Academy and Research Institute of Olympic Sports (KIHU).
Accomplishment
    Online toteutus, online luennot, tehtävät, ohjaus, oman kuormituksen mittaaminen ja palautekeskustelu.
----------------------------------------------------------
Online course, online lectures, assignments, guidance, own recovery measurements and feedback.
Literature
    Annetaan kurssilla.
----------------------------------------------------------
Will be given at the course.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi