DreamUp-projektikurssi (vain Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja henkilökunta)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    23.09.2020 - 30.04.2021
Last enrolment date
    18.09.2020
Prerequisites
    -
----------------------------------------------------------
-
Goal
    1. Opiskelija osaa työskennellä työelämälähtöisessä tavoitteellisessa projektissa.
2. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan projektia toteutettaessa.
3. Opiskelija osaa jakaa osaamistaan ja hyödyntää muiden projektiryhmän jäsenten asiantuntijuutta.
4. Opiskelija kykenee vastuulliseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.
5. Opiskelija osaa priorisoida toteutettavan projektin kannalta merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia.
6. Opiskelija osaa viestiä ja dokumentoida projektin vaiheista ja tuotoksista.
Contents
    DreamUp -projektikurssin aikana opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan osana monialaista tiimiä. Kurssin aikana valmistellaan seuraavan kevään DreamUp -tapahtuma ja osallistutaan sen järjestämiseen.

Kurssin aikana opiskelija saa kokonaiskuvan tapahtumajärjestämiseen liittyvistä asioista, joihin kuuluvat mm. projektisuunnitelman laadinta ja projektinhallinta, viestintä- ja markkinointi sekä sidosryhmätoiminta eli mm. turvallisuus- ja lupa-asiat sekä ensiapu.
Accomplishment
    Kontaktitunnit 40h, itsenäinen- ja tiimityöskentely 95h, yht. 135h
Further Information
    Jokainen opiskelija tekee omien vahvuuksiensa perusteella töitä tiimeissä tai kokeilee uusia tehtäviä tai vastuualueita osana kokonaisprojektia.

Tuloksena voi olla esim. viestintäsuunnitelma, projektisuunnitelma tai muu konkreettinen tuotos. Suoritukset määritellään opintojakson aikana.

DreamUp-tapahtuman jälkeen opiskelija tuottaa itsearvioinnin, jossa hän reflektoi omaa työskentelyään projektin aikana
Further Information about the enrolment
    Suvi Salminen, suvi.salminen@jamk.fi
Other info
    Opintojaksosta voi saada enemmän kuin 5 op, laajuus määräytyy opiskelijan suorittaman projektin laajuuden mukaan.

See the Timetable