Tunne-, turva- ja sosiaalisten taitojen syventävä työpaja 2 op

Enrol to the course

Date
    15.09.2020 - 31.10.2020
Last enrolment date
    10.08.2020
Target group
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäynnin ohjaajille, oppilas/opiskelijahuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Contents
    • pedagogiset/ohjaukselliset valinnat ja työvälineiden kautta työskentely
• systemaattisuus: opetukseen/eri oppinaineisiin ja ohjaukseen integrointi ja mallintaminen
• aikuisen mallit ja korjaavat kiintymyskokemukset: opettajan/ohjaajan oma malli ja työyhteisön yhtenäinen linja.
• kaltoinkohtelun ja kiusaamisen varhainen tunnistaminen ja yhteisölliset työtavat
Accomplishment
    Osioon kuuluu yksi lähiopetuspäivä 15.9.2020, yksi webinaari 28.10.2020 ja ohjattua etäopiskelua verkossa. Tarkempi koulutuspaikka Etelä-Suomessa ilmoitetaan myöhemmin.
Further Information
    Lisätietoja
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
www.jamk.fi
Further Information about the enrolment
    Koulutuskokonaisuuteen voi ilmoittautua mukaan 15.8.2020 mennessä http://www.jamk.fi/opelle. Koulutuskokonaisuuteen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Enrol to the course