Rakennusten energialaskenta, 3 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    01.10.2019 - 15.12.2019
Last enrolment date
    15.09.2019
Location
    Verkko-opinnot
Prerequisites
    Opiskelija osaa fysiikan, termodynamiikan sekä lämpö- ja virtaustekniikan perusteet sekä tuntee kiinteistöjen energiaratkaisujen sekä energiankäytön perusteet.
Goal
    Opiskelija tuntee voimassaolevat rakennusten energiatehokkuusmääräykset sekä osaa soveltaa niitä.
Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella rakennuksen energiankulutusta sekä arvioida sen energiatehokkuutta.
Contents
    Rakennuksen energiankulutuksen analysointi.
Energialaskennan (e-luku) perusteet.
Tehon- ja energiantarpeen laskenta valitulle rakennukselle.
Literature
    Luentodiat
Suomen rakentamismääräykset
Energiatodistuslainsäädäntö
Motivan materiaali
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable