Rakennusten energialaskenta, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.10.2019 - 15.12.2019
Ilmoittautumiset
    15.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija osaa fysiikan, termodynamiikan sekä lämpö- ja virtaustekniikan perusteet sekä tuntee kiinteistöjen energiaratkaisujen sekä energiankäytön perusteet.
Tavoite
    Opiskelija tuntee voimassaolevat rakennusten energiatehokkuusmääräykset sekä osaa soveltaa niitä.
Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella rakennuksen energiankulutusta sekä arvioida sen energiatehokkuutta.
Sisältö
    Rakennuksen energiankulutuksen analysointi.
Energialaskennan (e-luku) perusteet.
Tehon- ja energiantarpeen laskenta valitulle rakennukselle.
Kirjallisuus
    Luentodiat
Suomen rakentamismääräykset
Energiatodistuslainsäädäntö
Motivan materiaali
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu