Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Kiintiö 4 paikkaa yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille (VAKA-ristiinopiskelu), 2 paikkaa muille yliopiston opiskelijoille (EduFutura).

Sisältö:

Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja, demonstraatioita ja workshop-työskentelyä. Harjoittelet ryhmänohjausta opiskelijaryhmässäsi tutustuen alle 3-vuotiaille lapsille suunnattuihin opetus- ja ohjausmateriaaleihin.

Työskentelet itsenäisesti muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmässä toteuttaen pienoisprojektin lapsiperheille jossain valitsemassamme yhteisössä esim. kulttuurineuvola, taidemuseo, päiväkoti.

Tutustut varhaisiän musiikkikasvatukseen sekä varhaisiän musiikinopettajan työhön seuraamalla eri-ikäisten lasten muskariryhmiä.

Kirjoitat oppimispäiväkirjaa, jossa kuvaat oman oppimisprosessin kehittymistä.

Opintojakson materiaalit ja tehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä, jonne palautat myös kaikki tekemäsi tehtävät.
Aika
    20.10.2020 - 09.03.2021
Ilmoittautumiset
    04.09.2020 mennessä
Paikka
    JAMKin Lutakon kampus, Dynamo, Piippukatu 2, luokka P2_D307, 20.10.2020-9.3.2021, tiistaisin klo 15.30-18.00.
Tavoite
    Osaamistavoitteet:

Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä. Tunnet keskeiset ryhmäohjauksen opetusmenetelmät sekä oppimateriaalit ja kykenet tarkoituksenmukaisesti valitsemaan, soveltamaan ja kehittämään niitä. Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä sekä opiskelijana että opettajana.

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson jälkeen osaat käyttää ja soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessasi ja toteuttaessasi elämyksellistä musiikkitoimintaa odottavien äitien sekä pienten lasten ja vanhempien ryhmissä.

Olet perehtynyt alle 3-vuotiaan lapsen yleiseen ja musiikilliseen kehitykseen sekä musiikkikasvatuksen lähtökohtiin. Opit ymmärtämään lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen merkityksen sekä vanhemman ja lapsen välisen musiikillisen vuorovaikutuksen tukemisen tärkeyden varhaisiän musiikinopetuksessa.

Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista musiikkikasvatustoimintaa varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.
Opit arvioimaan ja kehittämään teoreettista ja käytännöllistä osaamistasi sekä ohjaustaitojasi opetustyössä.
Toteutus
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Leena Pantsu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi