Matematiikan valmentavat opinnot, 3 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.03.2020 - 31.08.2020
Last enrolment date
    25.03.2020
Place
    verkkototeutus
Target group
    Matematiikan preppausta kaipaaville.
Goal
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja prosenttilaskun perustapaukset.Opiskelija osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia.
Contents
    Algebran peruskäsitteet ja lukujen laskutoimitukset. Lausekkeiden sieventäminen (potenssit, polynomit, rationaalilausekkeet, juuret. Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt ja lineaarinen yhtälöpari. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen ja prosenttilaskun perustapaukset. Yksinkertaisten kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.
Accomplishment
    Virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Sähköinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa, harjoitusmonisteet
Further Information
    avoinamk@jamk.fi