Fysioterapeuttien suoravastaanottoon valmentava täydennyskoulutus III moduuli

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Koulutus kehittää osallistujien kliinisiä taitoja ja akuuttivastaanoton sisällöllisiä osa-alueita. Pääpaino on asiakkaan tutkimisessa ja ohjauksessa sekä lisäksi suoravastaanottotoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Koulutus sisältää myös lääkärin konsultaatioindikaatiot, ravitsemuksellista ohjausta, asiakasohjaustaitojen vahvistamista, tietoa lääkehoidosta, potilasturvallisuudesta ja kirjaamisesta.
Aika
    21.01.2021 - 19.03.2021
Ilmoittautumiset
    20.12.2020 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Koulutus soveltuu fysioterapeuteille, jotka toimivat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa ja joilla on vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että fysioterapeutit voivat toteutetaan laajasti ja yhtenäisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules-) asiakkaiden akuuttivastaanottoa perusterveydenhuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa. Koulutus koostuu kolmesta moduulista (5–15 op).
Sisältö
    • Moduuli III
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, niska-hartiarengas ja yläraajat 5 op
sisältää: sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 6 pv, 21-22.1., 18-19.2 ja 18-19.3.2021, monipuolisia verkko-opintoja ja kehittämistehtäviä).
Toteutus
    Koulutus on työn ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Teoreettisissa opinnoissa on lähi- ja verkko-opetusta. Kaikki moduulit sisältävät seuraavaa: Perusteita käytännön erotusdiagnostiseen tutkimiseen ja terapeuttiseen harjoittelun suunnitteluun; Red- ja yellow flagsit, mittaamisen avulla luotettavan seurannan kehittämistä, terapeuttista harjoittelua; kineettisen kontrollin harjoitteiden kautta kestävyys ja voima-harjoittelua, mobiiliohjausmenetelmien hyödyntämistä, näyttöön perustuvan tiedon hakua ja soveltamista, asiakasohjauksen taitoja, kehittämistehtäviä; itsenäisenä opiskeluna ja yhteisesti käsiteltävinä.

Koulutus sisältää myös työssäoppimista, jolloin harjoitellaan tules -asiakkaiden kliinistä tutkimista, valmistaudutaan suoravastaanotto-osaamisen näyttöön (2) sekä juurrutetaan fysioterapian tehtäväsiirron käytännön toteutus omaan työympäristöön.
Hinta
    Opintomoduuli III 5op; koulutuksen hinta on 880 euroa (+ alv 24%).

Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse. Mikäli osaamisen näyttö toteutetaan opiskelijan omalla työpaikalla, laskutetaan näytön vastaanotosta aiheutuvat matkakustannukset koulutukseen osallistujalta.
Lisätietoja
    Lisätietoja saatte yhteyshenkilöiltä:
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, JAMK, puh 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Eeva Helminen, fysioterapian lehtori, JAMK, puh 040 725 1205, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Muu informaatio
    Koulutuksen sisältö on suunniteltu siten, että se antaa valmiudet kokonaisvaltaiseen tuki- ja liikuntaelinvaivojen vastaanottotyöhön (niska, selkä, yläraajat, alaraajat).

Ilmoittaudu koulutukseen