Matematiikka 2, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    11.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    31.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida reaalifunktioita.
Goal
    Opiskelija hallitsee funktion raja-arvon, derivaatan ja integraalin käsitteen ja osaa käyttää niitä sovelluksissa.

Tieto ja ymmärrys: Opiskelija tietää ja ymmärtää derivaatan ja integraalin merkityksen dynaamisten ilmiöiden mallintamisen keskeisinä työkaluina.

Oppimisen taidot: Opiskelija osaa arvioida kriittisesti saamiaan tuloksia käyttäen tarvittaessa apuna laskimia ja tietotekniikkaa. Opiskelija osaa jakaa omaa osaamistaan sekä soveltaa matemaattista osaamistaan muissa opinnoissaan.
Contents
    Funktioiden perusoperaatiot, raja-arvo ja jatkuvuus, derivaatta ja integraali ja näiden käsitteiden sovelluksia.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    -