Ohjelmistosuunnittelu ja testaus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    11.05.2020 - 12.06.2020
Last enrolment date
    07.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Ohjelmoinnin perusteet, Olio-ohjelmointi
Goal
    Opiskelija ymmärtää ohjelmistosuunnittelun ja testauksen merkityksen osana ohjelmistokehitysprosessia.

Opiskelija tuntee ohjelmistoteollisuuden yleisesti käyttämät toimintatavat ja kuvauskielet.

Opiskelija kykenee osallistumaan vaatimusmäärittelytyöhön ja tuottamaan tarvittavia testitapauksia vaatimusmäärittelyn pohjalta.
Contents
    Kurssin aikana opiskelija tutustuu ohjelmiston vaatimusmäärittelyprosessiin, palvelumuotoiluun ja tarpeellisiin UML-malleihin.

Painopiste opetuksessa on nykyaikaisen palvelumuotoilun ja perinteisen vaatimusmäärittelytyön yhdistämisessä.

Kurssin aikana jokainen opiskelija tuottaa henkilökohtaisena harjoitustyönään asiakkaan tarpeen pohjalta vaatimusmäärittelydokumentin ja hyväksyntätestisuunnitelman
Accomplishment
    Luennot, laboratorioharjoitukset, etäopiskelu
Literature
    http://ttos0100.pages.labranet.jamk.fi/eamk-2019/
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi