Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 15 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    05.09.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35,40200 Jyväskylä
Opinnot alkavat pe 6.9.2019 klo 11 tilassa FP05
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto
Tavoite
    Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostuneissa organisaatioissa. Opiskelija hallitsee alansa uusimpia tietoja sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin sekä luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
Toteutus
    Lähipäivät
Pe 6.9. klo 11 - 19
La 7.9. klo 8.30 - 15.30
Pe 20.9. klo 13 - 20
La 21.9. klo 8.30 -15.30
Pe 4.10. klo 13 - 20
La 5.10. klo 8.30 -15.30
Pe 25.10. klo 13 - 20
La 26.10. klo 8.30 -15.30
Pe 8.11. klo 13 - 20
La 9.11. klo 8.30 -15.30
Pe 29.11. klo 13 - 20
La 30.11. klo 8.30 -15.30

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
----------------------------------------------------------
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Polkuopintoihin otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta, 5 op
Teollisuuden palveluliiketoiminta, 5 op
Uudistuva johtajuus, 5 op

Katso opintojakson aikataulu