Fysiikka 2, 5 op, CampusOnline

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 31.12.2019
Last enrolment date
    30.09.2019
Location
    Verkko-opinnot
Prerequisites
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Goal
    Opiskelija hallitsee virtausmekaniikan, lämpöopin ja termodynamiikan keskeiset käsitteet ja luonnonlait. Hän osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät luonnonlait, joihin kinematiikka, statiikka ja dynamiikka perustuvat.

Tutkimukset ja selvitykset: Opiskelijat osaavat laboratoriomittausten avulla tehdä tutkimuksia ja selvityksiä mekaniikan ilmiöistä.
Contents
    Nesteiden ja kaasujen mekaniikka, lämpölaajeneminen, ihannekaasu, ilman kosteus, lämpöenergia, lämmön siirtyminen: johtuminen, säteily ja konvektio, termodynamiikan perusteet ja lämpövoimakoneet.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    M. Mäkelä, R. Mäkelä, O. Siltanen: Insinöörikoulutuksen Fysiikka 1, Tammertekniikka
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Gummerrus Kirjapaino Oy
Opettajan laatima opetus- ja laskuharjoitusmateriaali.
Further Information
    campusonline@jamk.fi

See the Timetable