Organisaation ja talouden johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 2, 15 op (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Location
    Verkkototeutus
Target group
    Ilmoittautuminen vain syyslukukaudella 2019 opintopolku 1:n suorittaneille!
Prerequisites
    amk-tutkinto
Accomplishment
    Monimuoto-opiskelu
Price
    150 €
Further Information
    Koulutussuunnittelija Soile Korhonen
040 840 3423
avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintopolku sisältää seuraavat opintojaksot:
1. Tutkiva kehittäminen, 5 op
2. Talousjohtamisen etiikka, 5 op
3. Strateginen talousjohtaminen, 5 op

Lisäksi opintopolkuun voi halutessaan valita lisäopintoina:
Formulating Strategy, 5 Cr
Courses of this course chain
   
Tutkiva kehittäminen, 5 op (YAMK)
Talousjohtamisen etiikka, 5 op (YAMK)
Formulating Strategy, 5 cr (Master`s level)
Strateginen talousjohtaminen, 5 op (YAMK)

See the Timetable